Умови використання

При використанні сайту edusearch.com.ua будь-яким способом, ви погоджуєтеся з усіма «Умовами використання та правилами публікацій».

Положення про розголошення особистих даних

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» під інформацією визначаються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. 

Стаття 34 частина 2 Конституції України гарантує право кожного вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб. Це право може бути обмежене законом  в певних випадках (частина 2 статті 34 Конституції України). 

Кожна особа має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів (Стаття 5 Закону України «Про інформацію»).

Згідно статті 7 Закону України «Про інформацію» право на інформацію охороняється законом і ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Інформація довідково-енциклопедичного характеру – це систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості (частина 1 статті 12 Закону України «Про інформацію»). Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного характеру є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали, електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими інформаційно-телекомунікаційними системами (частина 2 статті 12 Закону України «Про інформацію»).

Будь-яка інформація, крім інформації з обмеженим доступом, є відкритою (частина 2 статті 20 Закону України «Про інформацію»). Сайт edusearch.com.ua містить інформацію довідкового характеру, яка є відкритою інформацією, отриманою з публічних джерел, та не має статусу інформації з обмеженим доступом чи конфіденційної інформації, доступ до якої може бути обмежений  у відповідності до статті 21 Закону України «Про інформацію».

Сайт edusearch.com.ua має законне право на розголошення назви закладів, контактних даних, текстів описів та решти інформації, яка є у вільному доступі.

Користувач Сайту погоджується з тим, що він несе повну відповідальність за інформацію, яку він розміщує на Сайті, за дотримання авторських прав, за відповідність розміщуваної інформації вимогам діючого законодавства, санкційне використання логотипів, торгових марок, назв компаній та за дотримання прав третіх осіб у зв'язку з розміщенням інформації на Сайті. У випадках надходження претензій від третіх осіб у зв'язку з інформацією, розміщеною Користуачем на Сайті, Користувач самостійно за власний кошт врегульовує ці претензії.

Адміністрація edusearch.com.ua не несе відповідальності за будь-які помилки в контенті та вірної інформації щодо закладів. 

В будь-який час на свій власний розсуд Адміністрація Сайту може видаляти, редагувати або інакше змінювати та передавати, публікувати будь-який контент, використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на сайті, зокрема статті, фотографії, відео

Правила щодо публікування фотографій

Розміщені фотографії мають безпосередньо стосуватися відповідного закладу та не захищаютися авторським правом (окрім фотографій, завантажених із дозволу власника прав). Низькояісні фотографії, занадто розмиті, перевернуті або затемнені, може бути видалено Адміністрацією на вланий розсуд.

Адміністрація edusearch.com.ua залишає за собою право вилучати фотографії, що порушують правила публікування фотографій.

Умови реєстрації на Сайті

Вхід на сайт edusearch.com.ua  і перегляд його інформації дозволено без реєстрації, але для використання певних можливостей сервісу пошуку освітніх закладів необхідно зареєструватися, зазначивши правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі.  Користувач самостійно вказуючи своє ім’я та прізвище та іншу інформацію, надає свою безумовну згоду Адміністрації та третімім особам, які мають доступ до Сайту на обробку своїх персональних даних.

Згода Користувача на обробку його персональних даних не потребує від Адміністрації Сайту додаткових повідомлень з приводу передачі цих персональних даних третім особам, що користуються Сайтом відповідно до ст. 21 Закону України "Про захист персональних даних". Користувач надає свою згоду на використання Адміністрацією на власний розсуд та в будь-який спосіб його права інтелектуальної власності на контент, розміщений на сайті, фото, відео тощо без виплати винагороди.

Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

Адміністрація забезпечує безперебійну роботу сайту edusearch.com.ua, проте не несе відповідальності за повну чи часткову втрату контенту, розміщеного на сайті, а також за недостатню якість та швидкість перегляду контенту.
Через сайт edusearch.com.ua можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, а Користувач отримує доступ до них виключно на свій власний ризик. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів, їх контент, за будь-які наслідки пов’язані з використанням цих сайтів тощо.

Користувач використовує сайт виключно на власний ризик і сам несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності за відповідність сайту цілям Користувача; за зміст матеріалів на сайті, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків торгових марок, найменування фірм, логотипів тощо

Сайт edusearch.com.ua є об'єктом інтелектуальної власності Адміністрації, а розміщена на сайті інформація належить навчальним закладам/компаніям і опублікована за «Умовами використання та правилами публікацій».

Копіювання інформації дозволяється лише за умови посилання на Сайт edusearch.com.ua

У випадках виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів сайту edusearch.com.ua Користувач повинен  повідомити про це Адміністрацію сайту edusearch.com.ua  на пошту info@edusearch.com.ua або за номером 097 236 73 31.

Невірні дані